In Memoriam Leo den Boer (penningmeester NNPV)

Met leedwezen laten wij weten dat Leo den Boer, penningmeester van de NNPV (NN-personeelsvereniging), dinsdag 20 november 2018 is overleden. 

Wij verliezen in hem een bevriend persoon en een goed medebestuurslid.

 

Uiteraard gaan onze gedachten in de eerste plaats naar zijn gezin en familie, zijn vrouw Irma in het bijzonder.


Met verdriet en verslagenheid hebben wij van zijn overlijden kennis genomen.

 

Leo heeft zeer veel betekend voor de personeelsvereniging.

Tot op het laatst heeft hij zich met grote vakkundigheid en toewijding onvoorwaardelijk ingezet voor de vereniging.

Weliswaar gepensioneerd, spendeerde hij vele uren vrijwilligerswerk ten behoeve van het penningmeesterschap van de NNPV.

Hiervoor zijn wij hem zeer veel dank verschuldigd.

 

Hoofdbestuur NNPV

Sandra Ansink, Jan Lansbergen en Arnò Diemer

 

"Ik heb een mooi leven gehad"

Leo